home / Contact Us
Hsinchu County Jianshih Township Office @ 2011. All rights reserved.
Address: Hsinchu County Jianshih Shixiang Jia Le Village 2 o 36 Tel:886-3-5841001 Fax:886-3-5842301